اکلیل بنف شاینی 5 گرمی

10.000 تومان

این اکلیل رنگ بنفشی دارد ولی هنگام برخورد نور به ان باعث میشود رنگ سبز زیبایی رو از خود بازتاب بدهد همینطور این اکلیل درجه یک می باشد

اکلیل بنف شاینی 5 گرمی

10.000 تومان