چسب حرارتی کوچیک

1.000 تومان

این چسب سایز کوچیک هست و مناسب چسب های تگی ساز کوچک می باشد

چسب حرارتی کوچیک

1.000 تومان