گل خشک بنفش 10 تایی

8.000 تومان

گل های خشک قابل استفاده در رزین جهت تازیین ظروف و زیورالات که در هر بسته 10 عدد قرار دارد

گل خشک بنفش 10 تایی

8.000 تومان