گل خشک نارنجی 15 تایی

8.000 تومان

گل های خشک قابل استفاده در رزین جهت تازیین ظروف و زیورالات که در هر بسته 10 عدد قرار دارد

گل خشک نارنجی 15 تایی

8.000 تومان